Cestovný poriadok

UPOZORNENIE PRE CESTUJÚCICH

Od soboty 16.5.2020 je čiastočne obnovená premávka našej linky 603511 Brezno - Trenčín. Od uvedeného dňa premávajú spoje:

- č. 1 s odchodom v sobotu o 8:15 z Brezna smer Trenčín

- č. 2 s odchodom v sobotu o 15:50 z Trenčína smer Predajná

Ostatné spoje naďalej nepremávajú.

na základe prijatých preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu sme pristúpili ku pozastaveniu premávky našej linky 603511 Brezno - Trenčín.

Uvedené opatrenie platí do odvolania.